DEMANA HORA

  Accepto la Política de Privacitat. Totes les teves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat.  Carrer Sant Joan 34, 2º 5, 43201 Reus, Tarragona

  info@oliviasacristan.com

  Horari a convenir

  +34 628 292 018

  PSICOLOGIA INTEGRADORA

  La psicoteràpia integradora és una orientació en psicologia, mitjançant la qual farem servir les tècniques psicològiques més adients al problema plantejat en funció de la teva personalitat i estructura mental. La meva funció durant la teràpia és acompanyar-te, protegir-te i ajudar-te a descobrir el que et passa, realitzant les intervencions necessàries per a la resolució d'allò que dificulta el teu funcionament.

  + - Psicologia per a adults
  • Depressió
  • Ansietat
  • Dols i pèrdues
  • Fòbies, compulsions i obsessions
  • Problemes de relació
  • Timidesa, problemes de control d’ impulsos, violència, etc.
  • Psicologia de l’esport
  + - Psicoteràpia en parella
  • Problemes de comunicació
  • Distanciament emocional
  • Infidelitats
  • Problemes sexuals
  • Separació i  divorci

  Ajudo a analitzar les causes que generen el malestar dins la parella, per a conjuntament planificar les accions a emprendre així com la realització dels objectius, potenciant els recursos existents per a la millora de la relació.

  Treballarem en sessions d’una hora i mitja de durada, normalment amb els dos membres de la parella conjuntament. Les tres primeres sessions es realitzen amb una freqüència setmanal, i a partir d’aquí i en funció dels progressos es poden espaiar cada quinze dies.

  + - Adolescents
  • Problemes als estudis
  • Problemes de comportament i control
  • Bulling
  • Psicologia de l’esport
  • Fòbies
  • Ansietat
  • Depressió
  • Inseguretat, autoestima
  • Trastorns de la conducta alimentària
  • Problemes de concentració
  • Dissolució del nucli familiar
  + - Trastorns alimentàris
  • Trastorns de la conducta alimentaria (TCA)
  • Sobrepès
  • Coaching nutricional

  Els problemes amb l’alimentació han de tenir un enfocament multidisciplinari, donat que aquest tipus de trastorns tenen un origen multicausal. En el centre tractem cas a cas tant des de la vessant nutricional, amb la nostra metgessa nutricionista, com des de la vessant psicològica per tal d’entendre i solucionar el problema des de la base, tenint com a meta tant la consecució d’una alimentació saludable que et permeti estar dins del teu pes òptim i, el més important, que puguis mantenir en el temps els hàbits correctes per a la teva salut.

  + - Mediació

  La mediació és un procediment alternatiu i més econòmic en temps i diners a la via judicial per a la resolució de conflictes, en el qual, les dues –o més- parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per arribar a un acord satisfactori. Es tracta d’un procés creatiu, motivat per la recerca de solucions que satisfacin les necessitats d’ambdues parts i que no vénen imposades per terceres persones, com en el cas dels jutges o àrbitres, sinó que és creada per les parts.

  Fer servir la mediació per a la resolució de problemes és la via recomanable en tots els àmbits, però sobretot en el familiar (divorcis, herències, etc.), doncs es tracta d’un procés basat en l’ètica, el diàleg i l’empatia, i la relació posterior entre les parts queda molt més salvaguardada que davant el desgast emocional que suposa la via judicial.

  Sóc mediadora qualificada per als àmbits familiar, civil i mercantil.

  *Si no veus reflectit el teu problema, consulta’m. T’informaré si ho podem treballar plegats o en el seu cas et derivaré amb aquell professional que millor et pugui ajudar.